Как оформить украинский загранпаспорт в России (памятка)

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт).

Закордонні дипломатичні установи України оформлюють паспорти для виїзду за кордон громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідного консульського округу.

Особам, які постійно проживають за кордоном (оформили дозвіл на виїзд/залишення на постійне проживання за кордоном у встановленому порядку), у разі втрати або викрадення паспорта, або виникнення обставин, у зв’язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні слід звертатися до територіального органу або територіального підрозділу Державної міграційної служби України.

Закордонними дипломатичними установами оформлюється паспорти з безконтактним електронним носієм («біометричні паспорти»).

Оформлення паспорта в закордонній дипломатичній установі відбувається у строк до трьох місяців.

Документи, що подаються до закордонної дипломатичної установи для оформлення паспорта

Громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, оформлення паспорта здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої особисто.

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети одного з батьків/законних представників (опікунів, піклувальників) та письмової згоди другого з батьків/законних представників, яка надається під час подання документів (заява від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців). У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява подається нотаріально засвідченою. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає особа.

Для оформлення паспорта (вперше) подаються:

1. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі коли особі не оформлювався документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або надає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

З метою ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України також можуть бути направлені запити до відповідного територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби України або іншого органу, підприємства, установи, організації.

2. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (наприклад, Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів). Такі документи подаються з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально.

3. Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном.

4. Документ, що посвідчує особу законного представника (батьки, опікуни, піклувальники), та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (наприклад, рішення суду), – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків.

5. Відповідні документи, що підтверджують сплату консульського збору.

6. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, – може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міністерства внутрішніх справ України та Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого на додаток до зазначених вище документів також подається документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

Такий документ може бути поданий без його засвідчення у встановленому порядку та перекладу українською мовою.

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Для обміну паспорта на додаток до зазначених вище документів також подається:

1. Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну.

2. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну.

Обмін паспорта проводиться у разі:

– зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

– виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

– закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

– непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

3. Заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадку, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тією закордонною дипломатичною установою, яка прийняла документи для його оформлення.

Для отримання паспорта заявник подає документ, що посвідчує особу.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації (порівняння біометричних даних). Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта, після чого заявник ставить підпис в анкеті на підтвердження отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт протягом року з дня його надходження, паспорт знищується. Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформлюється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Читайте также:
Фото Старого Орхея

Как получить загранпаспорт и сколько он стоит в 2022 году

Загранпаспорт — волшебный ключ от всех дверей, который выводит поездки на новый уровень. Читайте, как получить загранпаспорт быстро и без волокиты.

Загранпаспорт нового и старого образца: отличия и цены

Особенности Загранпаспорт старого образца Биометрический загранпаспорт
Чем отличается Можно вписать детей до 14 лет и не делать им отдельные паспорта. При оформлении не берут отпечатки пальцев. В загранпаспорт нового образца встроен чип с фото, паспортными данными и биометрической информацией. Нужны отпечатки пальцев. Нельзя вписать детей.
Сколько страниц 36 46
Срок действия 5 лет 10 лет
Сколько стоит загранпаспорт Госпошлина при оплате в банке /
на Госуслугах: 2000 / 1400 р. для взрослых, 1400 / 700 р. для детей до 14 лет
5000 / 3500 р. для взрослых, 2500 / 1750 р. для детей до 14 лет

Как оформить загранпаспорт:

Получить загранпаспорт старого и нового образца можно в одинаковые сроки: 1 месяц — при подаче документов по месту прописки; до 3 месяцев — по месту временной регистрации или фактического проживания.

В биометрический загранпаспорт детей вписать нельзя. В загранпаспорт старого образца вписывают детей до 14 лет. Ребенок может выезжать за границу без своего паспорта, если он вписан в загран к родителю (опекуну) и они едут вместе. Визу для ребенка вклеивают в загранпаспорт родителя.

Если у вас нет загранпаспорта: внесите данные о детях при заполнении анкеты на загранпаспорт.

Есть загранпаспорт старого образца: Заплатите госпошлину за «внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ», — 500 рублей. При вписывании нескольких детей, размер пошлины не меняется. В МФЦ или ГУВМ МВД заполните заявление на внесение изменений в загранпаспорт и подайте документы: 1) паспорт гражданина РФ, 2) загранпаспорт старого образца, 3) квитанция об оплате госпошлины, 4) свидетельство о рождении ребенка, 5) документ, удостоверяющий, что ребенок — гражданин РФ, например, свидетельство о рождении со штампом о гражданстве, 6) 3 фотографии ребенка 3,5×4,5 см.

Любой житель России может одновременно иметь два заграничных паспорта. Они не дублируют друг друга, это два отдельных документа с разными номерами и сроками действия. Первый загранпаспорт может быть старого или нового образца, второй — только биометрическим.

Заявление на второй загранпаспорт можно подать, как и на первый — на «Госуслугах», лично в МФЦ, подразделении ГУВМ МВД или за границей в консульстве России. В пункте «Оформление и цель получения» выберите «В дополнение к имеющемуся». Если выбрать другой пункт, первый паспорт аннулируют.

Стоимость загранпаспорта старого образца — 2000 р. для взрослого, 1400 р. для ребенка младше 14 лет. На «Госуслугах» можно сэкономить на загранпаспорте 30 %: он обойдется в 1400 и 700 р. соответственно.

Цена заграна с биометрией (паспорт нового поколения) — 5000 р. для взрослых, 2500 р. для детей до 14 лет. Чтобы сэкономить, оформляйте через «Госуслуги»: тогда взрослому новый загран обойдется в 3500 р., а детям — в 1750 р.

Столько же, сколько первый.

Какие документы нужны на загранпаспорт

Документы на получение заграна для взрослых (старше 18 лет):
 • паспорт гражданина РФ;
 • цветная или черно-белая фотография, на «Госуслуги» ее нужно загрузить в электронном виде;
 • загранпаспорт, если он есть и срок действия не истек;
 • военный билет для мужчин от 18 до 27 лет;
 • разрешение командования для военнослужащих, кроме службы по призыву;
 • свидетельство о cмене фамилии, имени или отчества, если они менялись.
Какие документы нужны, чтобы сделать загран для детей до 14 лет:
 • свидетельство о рождении;
 • цветная или черно-белая фотография;
 • паспорт гражданина РФ законного представителя (чаще всего это родитель);
 • документ, удостоверяющий, что ребенок — гражданин РФ. Это может быть: а) его загранпаспорт, б) паспорт РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке, в) свидетельство о рождении со вкладышем или штампом о гражданстве;
 • акт органа опеки и попечительства, если над ребенком установлена опека.
Как оформить загранпаспорт для детей с 14 до 18 лет (пакет документов):
 • свидетельство о рождении;
 • паспорт гражданина РФ;
 • цветная или черно-белая фотография;
 • паспорт гражданина РФ законного представителя;
 • акт органа опеки и попечительства, если над ребенком установлена опека.

Как заполнить анкету на загранпаспорт на сайте «Госуслуг»

Заявление на загранпаспорт можно подать лично в подразделении ГУВМ МВД или в МФЦ. Но проще заполнить заявление на сайте «Госуслуг».

  Зарегистрируйтесь на «Госуслугах» и подтвердите учетную запись

На «Госуслугах» есть разные типы учетных записей. После внесения данных (ФИО, паспорт, телефон, имейл, СНИЛС) и автоматической проверки у вас будет стандартная учетная запись.

Для оформления загранпаспорта нужна подтвержденная учетная запись. Если вы клиент «Сбербанка», «ВТБ» или других банков из списка, то в приложении или личном кабинете на сайте банка выберите пункт «Регистрация на „Госуслугах“» — банк сам передаст информацию. Другие способы подтвердить учетную запись: сходить в ближайший Центр обслуживания, или дождаться кода активации по почте, или воспользоваться электронной подписью. Каждому взрослому нужна отдельная учетная запись: муж не может сделать загран для жены через свою учетку. А вот загран для несовершеннолетних детей может оформить любой родитель в своем аккаунте.

Авторизуйтесь, откройте анкету и выберите вид загранпаспорта

Биометрический на 10 лет или обычный на 5 лет.

Выберите, для кого загран

Взрослый, подросток 14–18 лет или ребенок до 14-ти.

Решите, где будете получать загранпаспорт

По месту прописки вам сделают загран за 1 месяц. Место пребывания — это где у вас есть временная регистрация. Место фактического проживания — где вы живете без регистрации. В этих случаях оформление заграна займет до 3 месяцев.

Переходите к заявлению. Проверьте правильность ваших данных

Подтвердите или отредактируйте свои данные по инструкциям на «Госуслугах».

Загрузите свою цветную или черно-белую фотографию

Требования стандартные: анфас, с открытыми глазами, на белом фоне. Если получаете биометрический загран, снимок нужен только для анкеты. Для паспорта вас сфотографируют, когда будете подавать оригиналы документов.

Опишите свою деятельность за последние 10 лет

По каждому месту учебы, работы или службы указывайте месяц и год начала и окончания, должность, название компании (учебного заведения, места службы) и юридический адрес. Если не работали дольше месяца, в поле «Укажите адрес» впишите адрес постоянного проживания. Трудовую книжку приносить в МВД не нужно, но данные должны ей соответствовать.

Если меняли фамилию, имя или отчество, нажмите «Да»

Впишите прежние ФИО, дату и место изменения.

Внесите данные действующего загранпаспорта, если он есть

Укажите, есть ли у вас действующий загранпаспорт и как вы планируете получать новый.

Ответьте на вопросы о доступе к секретности

Также укажите, нет ли у вас других договорных обязательств, препятствующих выезду за границу, судимостей, ограничений по суду и военных обязательств.

Определите тип получения загранпаспорта

В дополнение к имеющемуся — если есть действующий загранпаспорт и хотите оформить второй без аннулирования первого. Взамен использованного — в случае окончания срока действия предыдущего заграна. Взамен испорченного или утраченного — если старый паспорт потерян или ребенок нарисовал в нем портрет бабушки.

Выберите, где будете подавать документы

Туда нужно будет отнести оригиналы.

Внимательно проверьте все, что написали в анкете

Поставьте две галки и нажмите «Отправить».

Дождитесь сообщения, что заявление принято.

Вам придет имейл или смс (по вашему выбору) о том, что заявление принято. Потом вы получите письмо с квитанцией на оплату госпошлины. Заплатите на сайте «Госуслуг» или в отделении любого банка. Через несколько дней по электронной почте вас пригласят в выбранное отделение ГУВМ МВД или МФЦ. С собой возьмите оригиналы документов, они будут перечислены в письме от «Госуслуг». Прийти нужно в течение 6 месяцев со дня подачи заявления.

На месте сотрудник МВД все перепроверит и сфотографирует вас, если вы получаете загранпаспорт нового образца. Когда паспорт будет готов (спустя 1–3 месяца), вам придет письмо. Если беспокоитесь, зайдите на сайт ГУВМ МВД и проверьте там, готов ли паспорт.

Быстрое оформление загранпаспорта в особых обстоятельствах: что еще нужно знать

Самый быстрый, простой и легальный способ получить загран — подать заявку на «Госуслугах», заплатить сумму пошлины и занести документы в ведомство. Анкета на загранпаспорт заполняется за полчаса на сайте Госуслуги.ру. Потом нужно уплатить госпошлину и отнести оригиналы документов в подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД (ГУВМ МВД) или Многофункциональный центр госуслуг (МФЦ).

Военнообязанным гражданам России 18–27 лет для оформления заграна нужен либо военный билет, либо справка из военкомата по форме 32, подтверждающая, что на день подачи заявления на загранпаспорт гражданин не призывается на военную службу.

Если мужчина не предъявляет военный билет или справку по форме 32 добровольно, сотрудники ФМС имеют право самостоятельно запросить эту информацию у военкомата и сроки рассмотрения заявления на загран могут затянуться. Если военный комиссариат подтвердит, что заявитель — призывник, в загранпаспорте ему откажут.

Чтобы не усложнять себе жизнь, оформляйте десятилетний биометрический загран, пока вам не стукнуло 18 лет или уже после того как исполнилось 27 лет. Студентам вузов предоставляется отсрочка от армии, а еще военный билет выдают при проблемах со здоровьем. В обоих этих случаях на загран можно спокойно подаваться даже в призывном возрасте.

Да, россияне могут официально иметь два действующих загранпаспорта. По второму заграну можно путешествовать, пока первый лежит на оформлении визы. Некоторые страны позволяют въезд по двум паспортам: в таком случае на погранконтроле могут проверить визу в первом паспорте, а штамп поставить во второй. Еще два заграна позволяют спокойно путешествовать по конфликтующим друг с другом странам и не светить визы и штампы одной из них на границе другой.

Второй загранпаспорт может быть только биометрическим. На «Госуслугах» для его оформления нужно выбрать вариант «В дополнение к имеющемуся».

Узнайте, куда можно отправиться на отдых!

Когда будете готовы к новым поездкам, посмотрите на нашей карте мира, какие правила на въезд действуют в разных странах. А чтобы получать свежие новости, советы и выгодные предложения на почту, подпишитесь на рассылку.

Мечтаете о следующей поездке?

Зарядитесь вдохновением на будущее. Получайте советы для путешественников, новости и выгодные предложения на электронную почту.

Вы можете отменить подписку в любое время. Подробная информация в нашей Политике конфиденциальности.

Как получить загранпаспорт украины в россии

Я гражданка Украины, в браке с гражданином России (крымчанин). Проживаем в Крыму. Собираюсь получать РВП. Ребенка планирую рожать тоже в Крыму и дать гражданство РФ. Вопрос: Смогу ли я по загранпаспорту Украины выезжать на Украину из Крыма? И смогу ли вывозить ребенка, если сделаю ему загранпаспорт в Крыму? Так как Украина не признает документы, выданные в Крыму.

Так вышло что у мужа двойное гражданство Украина и Россия, он был гражданином Украины, принял российское. Если не поставил во время в известность о двойном гражданстве, не сдал загранпаспорт Украины. А сейчас необходимо получить загранпаспорт российский. Как сделать все? Два паспорта же не может быть. какие могут возникнуть проблемы? Получается на Украину не пришла информация о том что я гражданин России уже?

Моя дочь гражданка России, живет в Украине более 10 лет, вышла замуж. У нее заканчивается действие загранпаспорта, который она оформляла в России. Как ей получить новый загранпаспорт?

Я гр. Украины, проживаю в России, заказал загран паспорт. И он уже готов на Украине, могу я обратится в посольство Украины в России и получить его в РФ так как я не имею возможности выехать на Украину или нужно по новому делать новый паспорт через посольство? Спасибо.

Скажите, пожалуйста, можно ли получить загранпаспорт украины, находясь в россии? Нет возможности ехать в украину. И если можно, то как?

Я, будучи несовершеннолетней вместе с мамой проживала на территории Крыма (тогда еще Украины), уехали в Россию, получили российское гражданство, украинский паспорт у мамы забрали, остался только украинский загран паспорт и мое украинское свидетельство о рождении. После совершеннолетия я решила вернуться жить на Украину, но не могу получить украинское гражданство так как для Украины я являюсь гражданкой России и Украины одновременно. Как мне остаться жить на Украине?

Я гражданка Украины, прописанная в Донецкой области. Проживаю на территории России в Краснодарском крае. Есть временная регистрация. Хочу получить загранпаспорт в консульстве украины в Ростове. Какие документы мне нужны для подачи заявления на загранпаспорт? Как встать на консульский учёт? Цена загранпаспорта? Сколько времени его ждать? Можно ли подать документы в Ростове а получить в Новороссийске?

Я гражданиин Российской Федерации. Имею российский паспорт и украинскую посвидку на постийне мисто проживання в Украине +идентиф код. 2 недели назад привез и похоронил в Украине тело отца, столкнулся с проблемой такой как нет загран паспорта. Сам я проживаю на территории Украины, теперь чтоб получить наследство мне нужно опять ехать в Россию, но тогда я не смогу вернуться на Украину к Семье так как не имею загран паспорта Украина не впускает, а российский нужен для оформления наследства, я прописан в России. Отец жил один, доверенных или близких лиц там нет. Очень прошу помочь мне в этой ситуации.

Моя сестра – гражданка россии – родила ребенка в Португалии. Находясь там в российском консульстве заказала загранпаспорт ребенку, но, не успев его получить, уехала на Украину. Срок ее загранпаспорта заканчивается и она собирается приезжать в Россию, чтобы получить загранпаспорт нового образца. Так как в новый паспорт дети не вписываются, объясните пожалуйста: сможет ли она с ребенком вылететь в Португалию без детского паспорта? Как лучше поступить?

Как можно получить загранпаспорт в России беженцам с Украины?

У меня во внутреннем паспорте гражданки Украины стоят штампы РВП и ВНЖ, и регистрации в России.

Как получить загранпаспорт Украины без замены внутреннего паспорта и без выезда в Украину, в посольстве или консульским отделе Украины в России. Проживают в Краснодарском крае.

Я родился в России затем получил гражданство украины и хочу вновь получить российское гражданство в России у меняживет мать она мне сделала дарственную на свою квартиру в Сочи, но мне ее не регистрируют в юстиции, паспортный отдел отправляет меня в Ростов для получения украинского загран паспорта, так как у меня тголько Украиский паспорт по которому я уже несколько лет каждые три месяца езжу на Украину обновлять миграционку, работник миграционной службы сказал что закон изменился и я без загранпаспорта не могу получить гражданство России, хочу отметить что по паспорту Украины я уже с 2002 года нигде не прописан, как я смогу получить украинский загранпаспорт.

Как в первые получить загранпаспорт в консульстве Украины в России?

Могу ли я, как гражданка украины получить загран паспорт в России?

Как получить новый загран паспорт гражданину (зона ато) украины в россии.

Может ли гражданка России проживающая в Украине получить загран паспорт в России. Так как у загранпаспорта истек срок 3.09.2020

А Российское Консульство в Харькове приостановило работу в связи с эпидемией. А паспорт очень нужен т.к часто выезжаю в России к пожилым родственникам.

У нас такая ситуация: Мой гражданский муж гражданин Украины но родился он в россии и жил здесь до 20 лет все родственики и отец и мать и сестры граждане России на украине прожил 5 лет и по обстоятельствам (по глупости молодой) получил гражданство украины причем был там временно прописан и прописка там уже давно закончилась теперь проживает в России без регистрации чтобы начать оформлять гражданство ему нужен загран паспорт на украину выезжать наотрез отказываеться возможно ли загран паспорт получить как то в россии. не выезжая на украину. Заранее благодарна за ответ.

Я гражданка Украины, в связи с военными действиями я получила статус временного убежища на территории России. Могу ли я получить загранпаспорт в России, так как выезжать в Украину я теперь не могу?

Имеем два гражданства (Украины и России). Ребенку в украинском свидетельстве о рождении поставили штамп о получении паспорта РФ.Теперь этот документ испорчен. Возможно ли в консульстве Украины в России получить справку для пересечения границы из России в Украину. Как теперь выехать в Украину, если нет укр. загранпаспорта и сор испорчено.

Вопрос: я гражданка Украины, на данный момент проживаю в России, более 30 дней назад в Украине сдала внутренний паспорт на смену фамилии, в Россию въехала по загран. Паспорту на девичью фамилию, сейчас внутренний паспорт Украины, на новую фамилию, готов, собираюсь выехать из России, получить внутренний паспорт, проверила загранпаспорт в базе Украины, а он стоит в базе как недействителен, т.к. произошла смена фамилии, как быть? В дальнейшем я собираюсь оформлять документы на проживание в России. Спасибо.

Какие могут быть последствия у следующего: 1. Въезжаю в Россию как гражданин Украины (по загранпаспорту украинскому, заполняю миграционную карту). 2. Нахожусь на территории России больше 90 дней (не обращаясь в ФМС). 3. Затем выезжаю из России по российскому загран-паспорту.

Гражданский паспорт украинский (действующий) + загранпаспорт украинский (действующий).

Загранпаспорт российский (действующий)

+ Гражданский паспорт российский (просрочен).

Могу ли я получить разрешение на временное пребывание без квот ссылаясь на то, что родился в Крыму? Если да, то нужно ли будет свидетельство о рождении? Можно как-то без него обойтись?

Мы граждане Украины, приехали в Россию в марте месяце, у меня с мужем закончились загранпаспорта и мы бы хотели получить гражданство РФ, а обратно в Украину выезжать боимся, как нам быть? У меня русская бабушка, но она умерла, а также родной брат гражданин РФ в июне нам нужно выезжать с России, а, в связи, со сложившимися обстоятельствами на Украине возвращаться не хотим.

Мне 16 лет, я из города Краматорска, Донецкой области. В связи с военными действиями мне пришлось уехать в Россию до достижения 16-летия. В посольстве Украины в России я получила загран паспорт. Могу ли я не получать внутренний паспорт? Как мне получить гражданство России? Вернуться в Краматорск бессмысленно, так как паспортов туда не привозят. И если нужен внутренний паспорт могу ли я его получить в любой области Украины, если я выписана из Украины?

Я гражданка украины, загранпаспорт не имею, как получить статус беженца в России с последующим гражданством РФ?

Я гражданка украины и хотела бы получить загран паспорт в россии, получить его по месту проживания не могу, так как проживаю в украине г.Луганске, а на сегодняшний день там ведутся военные действия и естественно никакие гос. органы не работают.

Мать проживает на территории преднестровья, есть приднестровская прописка, но есть загран паспорт Украины как получить гражданство России, да родилась она в россии.

У меня просрочен загран паспорт РФ есть вид на жительство на Украине, нахожусь в России в данный момент! Как мне выехать в Украину? В генеральном консульстве Российской федерации в городе Харьков уже ждет меня готовый загран паспорт.. Как мне пересечь границу с просроченным ЗП чтоб получить новый?

У меня загран паспотр украины а прописан в приднестровье, хочу получить граждансво россии, как я могу это сделать.

Являюсь жителем Крыма. Российский паспорт получил после референдума. Загранпаспорт получил в мае 2015. По работе очень часто приходится летать в европу. Летаю по украинскому загран паспорту. При попытке получить шенген визу в российский загранпаспорт получил отказ в самых больших визовых центрах в России (у вас действующая шенген виза в украинском типа закончится она тогда приходите). Вопрос мой-Как отказатся от гражданства Украины? На время рассмотрения отказа от гражданства Украины могу ли я летать по загранпаспорту Украины в шенген зону? После того как утвердят мой отказ от гражданства Украины что будет если я в этот момент буду находится на территории шенген зоны? Смогу ли вернутся?

Украинец. Есть рвп в спб. как и где получить инн.

собственно инн нужен для того что бы получить загран паспорт в киеве так, что тут еще вопрос какие док-ты нужны для получения загранпаспорта в украине, вроде нужен инн, так вот.. пойдет ли ин полученный в россии?

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

 • aA
 • +

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Увага! Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (набрав чинності 17.03.2020) установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цього Закону установлено, що оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у період дії карантину здійснюється за місцем звернення особи.

Також, відповідно до доручення ДМС від 03.03.2021 №19 «Про організацію надання деяких адміністративних послуг на період дії карантину» на період карантину припинено знищення виготовлених паспортів, які не було отримано заявниками.

Підстави для отримання послуги

Послуга надається за бажанням особи. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється дітям від народження строком на 4 роки, громадянам віком від 16 років – строком на 10 років.

Громадянин України не може мати більше двох діючих паспортів для виїзду за кордон.

Як отримати послугу

 1. Подати до територіального органу/підрозділу ДМС України, або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» необхідні документи (у разі проживання за кордоном подати документи до відповідної дипломатичної установи);
 2. Під час оформлення заяви у територіальному органі/підрозділі ДМС, або у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), центрі обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ» необхідно пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук. Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років.
 3. Перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені (за умови надання підтверджуючих документів), та засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;
 4. Звернутися до органу, де подавалася заява-анкета та отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надавши при цьому паспорт громадянина України.

Вартість послуги та пільги

Увага! Інформація про платежі на цій сторінці актуальна лише для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у підрозділах міграційної служби. При оформленні цього документу у консульських установах України за кордоном сплачується консульський збір.

Оплачується адміністративний збір, який розраховується як сума вартості адміністративної послуги та вартості бланку.

У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 733 грн., у тому числі:

 • Вартість адміністративної послуги – 352 грн. (Постанова КМУ від 2 листопада 2016 р. N 770)
 • Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. ДМС щорічно укладає договори на виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів, яким встановлюється вартість такого бланка документу.
  З 1 січня 2022 року вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить – 381 грн.

У разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення,сума адміністративного збору складає 1085 грн., у тому числі:

 • Вартість адміністративної послуги – 704 грн. (Постанова КМУ від 2 листопада 2016 р. N 770)
 • Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. ДМС щорічно укладає договори на виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів, яким встановлюється вартість такого бланка документу.
  З 1 січня 2022 року вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить – 381 грн.

У разі термінового (протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством) оформлення, сума адміністративного збору складає 1085 грн., у тому числі:

 • Вартість адміністративної послуги – 704 грн.(Постанова КМУ від 2 листопада 2016 р. N 770)
 • Бланки паспорта громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. ДМС щорічно укладає договори на виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з Державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів, яким встановлюється вартість такого бланка документу.
  З 1 січня 2022 року вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить – 381 грн.

Подача заяви

Заява для оформлення паспорта особою, яка досягла 16–річного віку, подається особисто.

Заява для оформлення паспорта особі, яка не досягла 16–річного віку, подається одним з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників особисто або законним представником (згода іншого з батьків/опікунів не потрібна)

Необхідні документи

Відповідно до вимог Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152, для оформлення паспорта для виїзду за кордон особа подає:

 • заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);
 • паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);
 • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 • у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник подає:

 • заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);
 • паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);
 • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 • у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування;
 • заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, до територіального органу або територіального підрозділу ДМС подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності – його копія), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Для обміну паспорта для виїзду за кордон особа подає:

 • заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);
 • паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);
 • свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином україни (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);
 • паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;
 • документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у випадках, передбачених підпунктами 1 і 2 пункту 6 цього Порядку);
 • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 • у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування;
 • заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі;

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, додатково подається оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 1. документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
 2. договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
 3. договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
 4. рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
 5. рішення суду про встановлення опіки (піклування);
 6. договору про патронат.

Увага! Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон бажано мати при собі раніше видані та не здані паспорти громадянина України для виїзду за кордон для вирішення питання повернення державі, анулювання та повернення особі, або залишення як другого діючого паспорта для виїзду за кордон.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Оригінали документів (крім паспорта, що підлягає обміну, документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети.

Транслітерація

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, під час оформлення заяви-анкети подається письмова заява та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:

 • паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий, дипломатичний паспорт, проїзний документ дитини (діючі або строк дії яких закінчився);
 • документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
 • раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.

Термін розгляду заяви

Паспорт для виїзду за кордон видається:

 • не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
 • не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання;
 • у строк до трьох робочих днів – у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;
 • у строк до 10 робочих днів – у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини – громадянина України.

Підстави для відмови у наданні послуги

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

 • особа не є громадянином України;
 • стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
 • особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 цього Порядку)
 • заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;
 • дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Как оформить загранпаспорт

Со скидкой и без посредников

Этот материал обновлен 05.07.2021

Есть всего 4 государства, куда гражданин России может отправиться без загранпаспорта.

Это Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Еще есть Абхазия и Южная Осетия, но с ними все неоднозначно. Для посещения всех остальных стран понадобится загранпаспорт. Оформить его несложно: у меня ушло 10 минут на заполнение анкеты, 3500 Р на госпошлину и еще 3 недели на ожидание, пока паспорт изготовят.

Расскажу, как я оформила загранпаспорта себе, мужу и ребенку.

Матчасть

Оформить загранпаспорт можно двумя способами: в отделениях многофункциональных центров или на сайте госуслуг.

В обоих случаях понадобятся 2 фотографии 35 × 45 мм и данные из трудовой книжки: в анкете спросят о вашей занятости за последние 10 лет.

В отделениях МФЦ. Порядок такой: приходите с пакетом документов и фотографиями, дожидаетесь своей очереди, оплачиваете госпошлину в терминале, от руки заполняете заявление — три страницы в двух экземплярах. Если ошибетесь, придется писать заново. Заполнить заявление могут вместо вас, это стоит около 1000 Р .

Получить загранпаспорт сможете здесь же в среднем через 3 недели. Вам пришлют смс или позвонят, когда он будет готов.

На сайте госуслуг. Заполняете анкету и отправляете фотографию из дома в удобное время, оплачиваете госпошлину на сайте со скидкой 30%. После того как анкету проверят, вас пригласят в отделение МВД, чтобы сверить оригиналы документов и сфотографироваться.

Забирать паспорт будете в отделении МВД или в его представительстве. Среднее время ожидания — те же 3 недели при условии, что вы всё делаете по месту регистрации и в заявлении всё заполнено правильно. Если оформляете загранпаспорт в городе, где у вас нет постоянной прописки, процесс может затянуться на три месяца.

Я оформляла документы на сайте госуслуг, потому что такой вариант экономит время и деньги.

Сколько стоит загранпаспорт

Нового образца Старого образца
Срок действия 10 лет 5 лет
Количество страниц 46 36
Информация о детях Не указывается Можно указать, но ребенку все равно нужно оформить отдельный загранпаспорт
Госпошлина для взрослых 5000 Р в МФЦ
3500 Р на госуслугах
2000 Р в МФЦ
1400 Р на госуслугах
Госпошлина для детей до 14 лет 2500 Р в МФЦ
1750 Р на госуслугах
1000 Р в МФЦ
700 Р на госуслугах

Зарегистрируйтесь на сайте госуслуг и войдите в личный кабинет. В поисковой строке наберите «загранпаспорт» и выберите услугу «Получение загранпаспорта гражданина РФ». Появится сравнительная таблица со стоимостью госпошлины за паспорта нового и старого образца.

Себе и мужу я оформляла биометрические паспорта нового образца, потому что они прослужат 10 лет. Но если в ближайшие пять лет вы планируете выйти замуж и сменить фамилию или оформляете документ новорожденному ребенку, выгоднее сделать загранпаспорт старого образца — на 5 лет.

Выберите возраст получателя загранпаспорта: до 14 лет, от 14 до 18 лет или от 18 лет.

Вы увидите список документов, данные которых потребуются для оформления заявки. Я приготовила их заранее: паспорт гражданина РФ, свидетельство о браке, фотографию в электронном виде — и сделала копию трудовой книжки. Мужчинам в возрасте 18—27 лет для получения паспорта дополнительно понадобится военный билет.

Еще могут попросить принести старый загранпаспорт. Если у паспорта заканчивается срок действия, его сделают недействительным: поставят в нем штамп «Аннулировано» или вырежут часть страницы с номером.

госпошлина на сайте госуслуг за загранпаспорт нового образца для взрослых. В МФЦ госпошлина больше — 5000 Р

Отметьте пункт «Электронная услуга» и нажмите кнопку «Получить услугу». Это значит, что заполнять заявление вы будете на сайте, не посещая подразделение МВД.

Заявление на получение загранпаспорта на сайте госуслуг разбито на несколько частей. Некоторые из них будут заполнены автоматически исходя из данных, которые вы указывали при регистрации. Это ваши ФИО, дата рождения, данные паспорта, номер телефона, адрес электронной почты и прописка. Их стоит перепроверить.

Кому оформляете. Выберите, для кого вы оформляете паспорт: для себя, детям или недееспособному лицу, если вы его законный представитель.

Где хотите получить загранпаспорт. Есть несколько вариантов получения документа:

 1. По месту жительства — если подаете документы в том городе, в котором у вас постоянная прописка. Срок ожидания готового загранпаспорта — до 1 месяца.
 2. По месту фактического проживания — если подаете документы в городе, в котором у вас нет ни прописки, ни временной регистрации. Срок ожидания — до 3 месяцев.
 3. По месту пребывания — если подаете документы в городе, в котором есть временная регистрация. Срок ожидания — тоже до 3 месяцев.

Моя семья живет в Санкт-Петербурге. У меня и у ребенка есть постоянная прописка, поэтому наши паспорта были готовы за 17 дней. Муж прописан в другом городе — ему паспорт выдали спустя 53 дня.

Фотография нужна только для анкеты. Фотографироваться на загранпаспорт вы будете в МВД, когда вас пригласят на подачу оригиналов документов. К анкете можете приложить любую свою фотографию: цветную или черно-белую на нейтральном фоне. Главное, чтобы она соответствовала требованиям:

 1. Возраст на фото совпадает с вашим нынешним возрастом.
 2. Лицо открыто, взгляд направлен в объектив камеры. Выражение — нейтральное. Если вы постоянно носите очки, фотографируйтесь в них. Проверьте, чтобы не было бликов на линзах, а оправа не скрывала глаза. Не отправляйте фото в солнечных очках. Если ваша религия обязывает покрывать голову, проследите, чтобы овал лица было четко видно.
 3. Фон однотонный, без посторонних предметов и теней.
 4. Хорошее освещение: лучше сделать фотографию при дневном свете.

К фото ребенка требования те же. Ребенок в кадре должен быть один, без посторонних предметов.

Деятельность за последние 10 лет. Для заполнения этого пункта потребуется больше всего времени, здесь пригодятся данные трудовой книжки. Лучше заранее попросить на работе копию. Если ваша трудовая книжка ведется в электронном виде, то сведения оттуда доступны на сайте Пенсионного фонда или на госуслугах.

В анкете не допускаются «пропуски» времени. Если не работали хотя бы месяц — оформите этот период отдельно: в поле «Место работы» укажите «Не работал(а)» и напишите адрес регистрации на тот момент.

Кроме работы нужно заполнять периоды учебы, если за последние 10 лет где-то учились: укажите наименование учебного заведения, его адрес и должность «студент».

По поводу достоверности этих сведений: МВД в первую очередь интересует, не было ли у вас допуска к секретной информации и запрета на выезд за границу. А если запрет был, то снят ли он. Заполняя данные о работе, мы помогаем МВД убедиться, что нас можно выпускать за границу. Если какие-то сведения будут не совсем точными, что-то окажется пропущено или если где-то вы работали не как сотрудник, а как подрядчик — ничего страшного, указывайте. Математической точности там не требуется.

Смена ФИО. Если с момента рождения вы меняли фамилию, имя или отчество, нужно указать прежние и дату и место их изменения.

Наличие действующих загранпаспортов. С 15 декабря 2015 года гражданам РФ разрешается иметь два загранпаспорта одновременно. Если это ваш случай, укажите данные действующего паспорта.

Второй пригодится, если много путешествуете, часто отдаете паспорт на оформление визы или в старом паспорте закончились страницы, но остались действующие визы. В этом случае вы можете оформить второй паспорт «в дополнение к имеющемуся». Путешествовать можно с тем паспортом, где проставлена нужная виза, или с двумя сразу, если в первом страниц уже не осталось. Таможни некоторых стран ставят штампы только в паспорт с визой — проверьте это перед поездкой или оставьте в паспорте с «важными» визами чистые страницы.

Дополнительная информация. Некоторым категориям граждан выезд за границу запрещен или ограничен. Это люди с доступом к гостайне, подозреваемые или обвиняемые в преступлениях, осужденные, банкроты, лица, не исполняющие решения судов.

Оформление и цель получения. Если получаете загранпаспорт впервые, выбирайте «Первичное». Если загранпаспорт уже был и истекает срок его действия — «Взамен использованного». Если паспорт испортили или потеряли, для таких случаев отдельная цель получения.

В самом конце вам предложат выбрать отделение МВД, где будете получать загранпаспорт.

После заполнения анкеты нажмите кнопку «Отправить». Если какие-то пункты окажутся незаполненными или заполненными неверно, система вас предупредит. После этого заявление отправится на проверку.

Заявления проверяют сотрудники МВД, обычно это занимает не больше двух рабочих дней. Если обнаружится ошибка, вам отправят электронное письмо с указанием, что именно нужно исправить. Установите мобильное приложение госуслуг, чтобы получать оповещения на смартфон.

Если с анкетой все в порядке, вы получите электронное письмо со ссылкой на страницу уплаты госпошлины. Укажите данные банковской карты, с нее спишется сумма со скидкой 30%.

скидка на госпошлины, если оформлять на сайте госуслуг

Квитанция об оплате придет на почту. В сообщении указано, что распечатывать и приносить эту квитанцию необязательно. Но мне кажется, что лучше перестраховаться и взять квитанцию с собой.

После того как вы уплатили госпошлину, на почту придет письмо с приглашением посетить отделение МВД. Я получила такое письмо спустя 10 дней после заполнения анкеты. У мужа, который подавал заявление не по месту прописки, ожидание заняло 53 дня.

Вам предложат конкретный день и время — например, с 16:30 до 17:00. Такой же интервал будет назначен еще нескольким людям, проходить будете в порядке живой очереди. Если в это время прийти не получится, можно отправить сообщение через госуслуги и попросить перенести прием на более удобное время. Я пришла за полчаса до назначенного времени, была в очереди первой и поэтому прошла ровно в 16:30. В кабинете провела около 15 минут. Если в течение 6 месяцев не принести документы, оформление придется начинать сначала.

Если срок подходит к концу, а письмо с назначенной датой не получили, позвоните или обратитесь лично. Моя знакомая подала заявление по месту регистрации. Паспорт должны были изготовить в течение 30 дней, но даже через полтора месяца письмо с приглашением не пришло. Дозвониться до исполнителя не получилось, и знакомая подала жалобу — это можно сделать через портал госуслуг. Ответ пришел через 3 дня. Оказалось, что загранпаспорт уже давно готов и ожидает выдачи, но сотрудник по каким-то причинам не отправил приглашение через госуслуги.

В письме будет указан список документов, которые нужно принести. Фотография не нужна: сотрудник сфотографирует вас самостоятельно. Даже если вы оформляете загранпаспорт новорожденному ребенку, вам помогут сделать снимок.

После того как вы подали оригиналы документов и сфотографировались, придет приглашение забрать паспорт. И у меня, и у мужа его оформление заняло 7 дней. Нам не назначали конкретного дня и времени, поэтому мы приходили и ждали в очереди.

Расскажу, как это происходит в Санкт-Петербурге . Я пришла в Единый центр документов и взяла талон в терминале. Была очередь: принимали 38-го клиента, а я была 219-й. Прождать пришлось примерно 1,5 часа — я успела выпить кофе и перекусить. Спустя еще 5—7 минут бюрократических формальностей загранпаспорт оказался у меня в руках. При получении загранпаспорта нового поколения присутствие ребенка старше 12 лет обязательно.

Мы с ребенком получали паспорта в августе. Сотрудники Единого центра подсказали, что летом и в конце весны — самые большие очереди. Поэтому лучше приходить с октября по март.

Кратко: как оформить загранпаспорт

 1. Чтобы сэкономить время, нервы и деньги, загранпаспорт лучше оформлять через сайт госуслуг.
 2. Срок изготовления паспорта зависит от того, прописаны вы в своем городе или нет. Интервал — от 2 недель до 3 месяцев.
 3. Сходить в отделение МВД придется минимум 2 раза — чтобы отнести оригиналы документов и сфотографироваться и чтобы забрать готовый загранпаспорт.
 4. Самое спокойное время для оформления паспорта — с октября по март.
 5. В Санкт-Петербурге в качестве представительства МВД выступает Единый центр документов. Время в очереди можно провести с комфортом — за чашкой кофе и просмотром телевизора.

Я как раз посредник) Но несмотря на обилие подобных статей в интернете, клиенты все равно обращаются за помощью.
Плюс мы можем ускорить оформление загранпаспорта и сделать за несколько дней вместо 1 месяца. Но ускоряем только загранпаспорт старого образца, так как биометрические печатают в Москве, а это время на пересылку до нашего региона.

Дополню статью несколькими нюансами:
1. К анкете на госуслугах можно прикрепить фото, сделанное на свой телефон возле однотонной стены. Только пропорции старайтесь соблюдать. Я фотографирую клиентов на фоне желтоватой стены. Эта фотография ни на что не влияет. Только иногда надо уметь пользоваться графическими редакторами, чтобы файл соответствовал по параметру dpi. В интернете полно инструкций как это сделать. Многие на этом спотыкаются и идут к нам :)

И если оформляете биометрический паспорт, то услуги фотоателье и фотографии на бумаге совсем не понадобятся. А если загран старого образца, то 2 штуки на матовой бумаге. 3.5*4.5 (во всех фотоателье знают размеры).

2. Копии трудовой книжки не нужны, как уже отметили в комментариях. Вообще это вольный пересказ о своей занятости за последние 10 лет. Некоторые клиенты вообще указывали, что нигде не учились и не работали за последние 10 лет. Дома сидели) И проверка проходила. Но некоторых этот нюанс чуть задерживал на проверке. Но никаких штрафов за такое вранье не было, заграны получали. Но делать так не советую. Заполнить таблицу несложно. Некоторым клиентам, которые часто официально меняли работу, пропускал некоторые места работы, чтобы быстрее анкету заполнить. Тоже никаких проблем.

3. Проверяют заявления на возможность выдачи загранпаспорта в ФСБ. Доступ к секретной информации и прочие моменты. Некоторые отслуживших задерживали из-за того, что проходили службу в особых частях. Но все равно выдавали. Обычно те, кому по роду деятельности нельзя загран, и так об этом знают.

4. Исполнительные производства у судебных приставов на выдачу загранов не влияют. Запреты от приставов проверяют уже непосредственно при переходе границы, а получить загран сможете.

5. Некоторые родители ламинируют Свидетельство о рождении ребенка, чтобы оно не попортилось случайно. Делать это нельзя, так как ФМС должны поставить на свидетельство печать о выдаче заграна. Из-за этого людям приходится срочно получать новое свидетельство о рождении.

6. Если вы поменяли фамилию, то загран можно не менять, а дождаться истечения срока. И ездить в другие страны под старой фамилией :) Закон обязывает сразу менять, но многие девушки катаются так.

7. У парней от 18 до 27 лет требуют предоставлять военник или справку из военкомата. У уклонистов есть только один вариант получить загран: разгильдяйство военкоматов или помощь посредников. Например, ФМС пишет запрос в военкомат, а оттуда не приходит ответ. Спустя месяц (если подаете в своем регионе и военкомат указываете свой) или три месяца (чужой регион или указали военкомат чужого региона) ФМС выдает загран, указав, что запрос в военкомат был, но ответ не пришел.

Вроде обо всем рассказал) если что еще дополню.

Загранпаспорт через Госуслуги

Вы можете подать заявление на выдачу загранпаспорта через Госуслуги или путем стандартного посещения отделения МВД РФ. Дистанционная форма обращения, безусловно, упрощает процесс и делает его более быстрым, поэтому все больше граждан пользуются именно таким методом.

Как получить загранпаспорт через Госуслуги, все особенности и нюансы процедуры. Прежде чем подавать заявление, следует выбрать то, какого образца документ вам необходим — старого или нового. От этого зависит и размер госпошлины. Полный обзор процесса удаленной подачи заявки на загранпаспорт — на Бробанк.ру.

Нового образца или старого

Раньше граждане, выезжающие за пределы Российской Федерации, оформляли единый для всех вид документа. Сейчас он называется загранпаспорт старого образца. Но технологии не стоят на месте, и был разработан новый, биометрический документ.

Несмотря на обновление, старые образцы не ушли, граждане и сейчас могут оформлять их вместо новых с функцией биометрии. Какой именно выбрать — это уже зависит от ваших потребностей и того, как часто вы планируете пользоваться документом.

Особенность Старый Новый
Срок действия 5 лет 10 лет
Кол-во страниц 36 46
Сведения о детях вносятся не вносятся
Дактилоскопия не нужна нужна
Срочное оформление возможно невозможно
Госпошлина 2500-5000 1000-2000

Внешне паспорта схожи, но “начинка” у них разная. Документ нового образца более качественный, менее подвержен повреждениям. Его большой плюс — возможность пользоваться более длительный срок. Если вы планируете часто выезжать за пределы РФ, лучше сразу оформить биометрический документ. Он и действует 10 лет вместо 5, и страниц для отметок имеет больше.

В документе нового образца присутствует специальный чип, в котором запрограммированы данные гражданина, в том числе отпечатки его пальцев. Поэтому при выдаче документа обязательно проводится дактилоскопия в органах МВД (снятие отпечатков).

При прохождении границы с загранпаспортом нового образца все будет проходить быстрее. Сотрудники просто сканируют чип документа, и данные автоматически вносятся в программу. Не нужно ничего вносить вручную.

Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта

Сумма госпошлины будет зависеть от того, какой вид паспорта вы оформляете, и как именно планируете внести деньги. Если дистанционно на самом портале Госуслуги, получите хорошую скидку в 30%.

Сколько нужно заплатить:

 • документ старого образца для гражданина до 14 лет — 1000 рублей, при оплате онлайн на Госуслугах — 700 рублей;
 • паспорт старого образца для гражданина от 14 лет — 2000 рублей, при дистанционной оплате — 1400;
 • заказ загранпаспорта нового образца для ребенка младше 14 лет — 2500, со скидкой за оплату на портале — 1750 рублей;
 • выдача документа нового типа гражданину старше 14 лет — 5000, со скидкой — 3500 рублей.

Так что, оформление загранпаспорта на Госуслугах — это не только удобно, но и выгодно, можно хорошо сэкономить на госпошлине. Внести средства можно с любой банковской карты, электронного кошелька или со счета мобильного телефона. При выборе метода оплаты обращайте внимание на комиссию за выполнение платежа.

Как оформить загранпаспорт через Госуслуги

Если вы уже определились, какой именно вид документа необходим, можно заходить на портал Госуслгу и подавать заявку на выдачу загранпаспорта. Запрос подается с подтвержденного аккаунта, подать заявку можно только за себя самого или несовершеннолетнего ребенка.

Большинство граждан предпочитают оформлять загранпаспорта новых образцов. Они и практичнее, и есть вероятность, что вскоре документы старого образца будут отменены вовсе. Поэтому будем рассматривать процесс получения через Госуслуги загранпаспорта нового образца.

Выбрать тип документа. Услуга называется “Заграничный паспорт”, ее страницу можно найти через поиск на главной странице или в перечне актуальных услуг. Первым делом система предложит выбрать вид документа: старого или нового образца. Удобно, что сразу прописаны размеры госпошлин:

Выбираем вариант оформления паспорта нового образца, система предложит выбрать, кому он будет выдан. Здесь нужно выбрать ребенку до 14 лет, гражданину 14-18 лет или заявителю от 18 лет. Рассмотрим стандартный вариант от 18 лет, его и выбираем:

Откроется страница оказываемой услуги, здесь заявитель увидит подробности ее указания, алгоритм подачи заявления на загранпаспорт через Госуслуги. Для начала оформления нужно кликнуть на кнопку “Получить услугу”.

Появится анкета-опросник, которую нужно заполнить. Это нужно, чтобы система смогла скоординировать и направить заявителя куда нужно. Нужно указать, старого или нового образца документ вам нужен, кому вы его оформляете (себе, ребенку, недееспособному лицу), где хотите получить документ.

Ознакомиться с условиями выдачи загранпаспорта. Что касается пункта сведений о деятельности, это может быть аттестат, диплом, копия трудовой книжки, военный билет, свидетельство об ИП. Если все понятно, все можете предоставить, нажимаете кнопку “Перейти к заявлению”.

Подтвердить свои данные, мобильный телефон, адрес электронной почты. После система откроет форму, куда нужно загрузить свою фотографию. Система дает рекомендации по фото, его можно сделать самостоятельно.

После загрузки фото система откроет форму, куда нужно внести данные о деятельности заявителя в течение последних 10 лет. После этого заявление отправляется на рассмотрение.

После подачи онлайн-заявления

Заявление отправляется на проверку, после ее прохождения в личном кабинете гражданина на Госуслугах появится информация о том, что МВД приняло заявление. После этого нужно оплачивать госпошлину.

Информация о приеме заявления приходит по электронной почте. Если гражданин пользуется мобильным приложением Госуслуг, оповещение придет на телефон.

Из личного кабинета можно сразу оплатить госпошлину удобным методом, платеж проходит в течение пары дней. Как только пошлина дойдет до адресата, в кабинете появится приглашение в подразделение МВД по месту выдачи (адресу прописки или проживания — как это указал заявитель).

Посещаете отделение в часы приема граждан, с собой приносите оригиналы всех необходимых данных. Так как это загранпаспорт нового образца, на месте делают фото гражданина и снимают его отпечатки пальцев. Далее сотрудник сообщит, когда можно будет забрать готовый документ.

Сроки изготовления загранпаспорта

Если вы оформляете через Госуслуги документ нового образца, то срочной выдачи не будет. Если документ оформляется по месту прописки, тогда срок его изготовления — 1 месяц после подачи заявления. Если обращаться по месту проживания в том же регионе, то тоже 1 месяц. А вот если регион другой — уже 3 месяца.

При заказе документа старого образца сроки изготовления и выдачи будут аналогичными, но в этом случае есть возможность срочного оформления при наличии на то объективных причин. Например, если это связано с необходимостью выезда за рубеж для лечения, если речь о тяжелой болезни близкого родственника, его похоронах. Все подтверждается документально.

О некоторых аспектах пересечения гражданами России границы с Украиной

РЕЖИМ ВЪЕЗДА

Визовые вопросы

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины (Москва, 16 января 1997 года) для граждан России действует безвизовый режим.

Порядок пересечения границы

Режим въезда граждан России на Украину регламентируется Указом Президента Украины от 30 августа 2017 г. №256/2017 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об усилении контроля за въездом на Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины» от 10 июля 2017 г.

Согласно данному решению при пересечении границы с Украиной гражданами Российской Федерации Государственная пограничная служба Украины (далее – ГПС) в контрольно-пропускных пунктах осуществляет усиленный биометрический контроль, в том числе электронную дактилоскопию.

В этой связи для въезда на территорию Украины необходимо:

1. Направить предварительное электронное сообщение о въезде на Украину иностранцем или лицом без гражданства. Система предварительного электронного уведомления о намерении посетить территорию Украины в настоящее время не функционирует и подавать онлайн-заявки на въезд пока что не требуется. После внедрения данной системы в эксплуатацию (сроки неизвестны) направление заявлений будет необходимо.

2. Въезд на Украину и выезд из Украины производится по заграничным паспортам, содержащим электронный носитель информации, сроком действия 10 лет (биометрические паспорта).

Граждане России с заграничными паспортами сроком действия 5 лет (паспорт старого образца) могут посещать Украину при условии дактилоскопии и фиксации биометрических данных в пунктах пропуска.

Законодательно допустимый срок действия заграничного паспорта гражданина РФ при пересечении границы с Украиной не установлен (единственное требование украинского законодательства заключается в том, чтобы загранпаспорт не заканчивался в период пребывания на Украине), однако в последнее время Государственная погранслужба Украины в пунктах пропуска может выдвигать требование, чтобы срок действия российского загранпаспорта был не менее 6 месяцев с момента пересечения украинской границы.

Въезд на территорию Украины по внутренним российским паспортам отменен в 2015 г.

3. Решение СНБО предписывает гражданам России зарегистрировать свое место жительства/пребывания на территории Украины в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы (применяется избирательно).

Разрешенный срок краткосрочного пребывания на территории Украины не более 90 дней в течение каждых 180 дней с момента въезда.

Контроль и подсчет сроков пребывания осуществляется ГПС Украины в пунктах пропуска. За превышение сроков пребывания без соответствующего разрешения Государственной миграционной службы Украины в последующем гражданину России может быть отказано во въезде и наложен административный штраф.

Дополнительные документы для въезда на Украину.

Для въезда на Украину украинские пограничники оставляются за собой право дополнительно запросить следующие документы:

 • гарантию возвращения в Россию (например, обратный билет);
 • оплаченную туристическую путевку (ваучер);
 • бронирование и оплату жилья на весь период пребывания;
 • приглашение на территорию Украины, заверенное украинским нотариусом:

Примечание: В документе указываются сведения о приглашающей стороне, данные гражданина России, цель посещения Украины и финансовые обязательства принимающего лица. Гарантийное письмо-приглашение обязательно должно быть заверено украинским нотариусом. Настоятельно рекомендуется оформлять подобное приглашение всем гражданам России, особенно мужчинам в возрасте 18-60 лет.

 • подтверждение платежеспособности:

Примечание: проводится уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы выборочно.

Расчет необходимой для проживания на Украине денежной суммы проводится по формуле:

ФО = ((20 × Пм) ÷ 30) × Кд + 5), где

ФО — достаточное финансовое обеспечение;

Пм — прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц;

Кд — количество дней, проведенных на Украине;

Для расчета берется прожиточный минимум по Украине, установленный на день въезда в страну гражданина России.

От прохождения финансовой проверки освобождаются обладатели вида на жительство в Украине, несовершеннолетние дети, дипломаты, беженцы, а также туристы, совершающие круиз. Остальным категориям граждан Российской Федерации для подтверждения наличия достаточного финансового обеспечения достаточно предъявить:

 • наличные денежные средства;
 • банковские карточки и выписки по ним;
 • гарантийное письмо принимающей стороны с обязательством взять на себя финансовое обеспечение пребывания гражданина России и его последующего выезда;
 • договор на туристическое обслуживание (ваучер, путевка).

Поездка на Украину с детьми

Порядок пересечения украинской границы несовершеннолетними детьми аналогичен процедуре въезда в страну взрослых граждан Российской Федерации.

Для посещения Украины у ребенка старше 14 лет должен быть в наличии загранпаспорт.

Дети до 14 лет могут въехать в страну по документам родителей. Для этого они должны быть вписаны в загранпаспорт отца или матери (фотография ребенка вклеивается только в загранпаспорта сроком действия 5 лет).

Поездка детей на Украину с одним из родителей осуществляется без предъявления письменного согласия второго родителя. Исключение составляют те случаи, когда был оформлен запрет на выезд ребенка за границу в Российской Федерации и данная информация была доведена компетентными органами России до украинских властей.

Украинские пограничники оставляют за собой право требовать нотариально заверенное согласие родителей, если несовершеннолетний гражданин России въезжает на территорию Украины в сопровождении родственников или сопровождающих лиц.

Особенности пересечения границы Украины гражданам России, которые сохраняют украинское гражданство и въезжают на территорию Украины по украинским паспортам, в том числе через Республику Крым

Если при пересечении границы с Украиной:

1. Гражданин России заявляет о себе как о гражданине Украины, предъявляя в качестве документа для пересечения границы украинский паспорт, или

2. Гражданин России при пересечении украинской границы и предъявлении российского загранпаспорта по учетам компетентных органов будет идентифицирован как гражданин Украины

и в дальнейшем привлекается правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности, местные уполномоченные ведомства не расценивают такое лицо в качестве гражданина России.

Консульский доступ к таким лицам не предоставляется, ноты российских консульских загранучреждений, а также обращения в украинские органы власти о посещении остаются без ответа. Украинские компетентные органы в таком случае осуществляют уголовное преследование упомянутых категорий лиц исключительно как граждан Украины, игнорируя наличие иного иностранного гражданства.

Особенности въезда на территорию Украины граждан России, посещавших Республику Крым, начиная с 2014 г.

В случае, если у местных властей имеется информация о посещении росгражданином Республики Крым, ему могут отказать во въезде на территорию Украины с возможным оформлением административного выдворения, уплаты штрафа и запретом на въезд на территорию Украины на срок от 3 до 10 лет.

Поездка на Украину в условиях распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с разъяснениями ГПС Украины и рекомендациями Министерства охраны здоровья Украины (далее – МОЗ Украины) для иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанных беженцами) при пересечении государственной границы необходим полис международного медицинского страхования с обязательным покрытием расходов по лечению COVID-19 и обязательной обсервации сроком на 14 дней.

Для граждан, прибывших из «красной» зоны обязательна обсервация/самоизоляция. Решение на этот счет принимают местные власти. Кроме того, в случае самоизоляции гражданин обязан поставить специальную программу для социального мониторинга (https://www.kmu.gov.ua/news/yak-pracyuye-zastosunok-dij-vdoma).

Иностранцы и лица без гражданства, пересекающих государственную границу с целью въезда на Украину (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей), должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания на Украине;

1) лица, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19,

КРОМЕ ЛИЦ , которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;

2) лица с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации;

3) граждане Украины, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства с широким распространением COVID-19,

КРОМЕ ЛИЦ , если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом:

 • лиц, не достигших 12 лет
 • работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
 • членов официальных правительственных и других делегаций Украины, возвращаются в Украину после осуществления краткосрочных командировок за границу для участия в международных консультациях, переговорах, конференциях, сессиях органов международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий, других совместных межгосударственных органов;
 • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных, морских и речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
 • лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
 • лиц, имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы;

Государством с широким распространением COVID-19 является государство, в котором количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. Населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Ответственность за нарушения при пересечении государственной границы Украины и пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства

Определена в Кодексе об административных правонарушениях Украины (ст.202-206.1) и Уголовном кодексе Украины (ст.332-332.2).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: